Nikolas

Majiteľ prevádzky

Ahmed

Spolumajiteľ prevádzky - Zodpovedný vedúci

Anička

Čašníčka

Lila

Čašníčka